Ποινικό Δίκαιο

  • Σύνταξη υπομνημάτων
  • Εγκλήσεις, μηνύσεις
  • Φορολογικά αδικήματα
  • Πάσης φύσεως υποθέσεις ποινικού δικαίου

Καλαποθάκη 6, 5ος όροφος
54623 Θεσσαλονίκη

 2310523414
 2310523414
 zisopouloulaw@gmail.com

© 2016 zisopouloulaw.gr / All Rights Reserved.

created by entyponart