Εργατικό Δίκαιο

  • Ενστάσεις // προσφυγές // αγωγές εργατικού δικαίου
  • Κατάρτιση // τροποποίηση // λύση // καταγγελία συμβάσεων εργασίας ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών
  • Προσύμφωνα συμβάσεων εργασίας
  • Αξιώσεις // αποζημιώσεις

Καλαποθάκη 6, 5ος όροφος
54623 Θεσσαλονίκη

 2310523414
 2310523414
 zisopouloulaw@gmail.com

© 2016 zisopouloulaw.gr / All Rights Reserved.

created by entyponart