Δημόσιο και Διοικητικό Δίκαιο

  • Συμβάσεις δημοσίων έργων. Διαφορές που προκύπτουν από την ανάθεση
  • Διοικητικές συμβάσεις
  • Σύνταξη ενστάσεων // αιτήσεων ακύρωσης // προσφυγών και αγωγών ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων
  • Φορολογικές υποθέσεις
  • Διαφορές με ασφαλιστικούς φορείς

Καλαποθάκη 6, 5ος όροφος
54623 Θεσσαλονίκη

 2310523414
 2310523414
 zisopouloulaw@gmail.com

© 2016 zisopouloulaw.gr / All Rights Reserved.

created by entyponart