Δίκαιο Πληροφορικής και ΜΜΕ

  • Προστασία προσωπικών δεδομένων
  • Προστασία σήματος και domain name
  • Διαδίκτυο
  • Ηλεκτρονικό εμπόριο
  • Προστασία λογισμικού – βάσεων δεδομένων
  • Τηλεπικοινωνίες
  • Προστασία της προσωπικότητας από προσβολή των ΜΜΕ
  • Διαδικτυακό και Ηλεκτρονικό έγκλημα


Καλαποθάκη 6, 5ος όροφος
54623 Θεσσαλονίκη

 2310523414
 2310523414
 zisopouloulaw@gmail.com

© 2016 zisopouloulaw.gr / All Rights Reserved.

created by entyponart