Αστικό Δίκαιο

  • Υποθέσεις κληρονομικού δικαίου
  • Θέματα ενοχικού δικαίου
  • Εμπράγματο δίκαιο
  • Μισθωτικές διαφορές - Μισθώσεις
  • Αυτοκινητιστικές διαφορές
  • Αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία
  • Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου
  • Γειτονικό δίκαιο. Διαφορές συνιδιοκτητών οροφοκτησίας
  • Εξαλείψεις προσημειώσεων υποθηκών

Καλαποθάκη 6, 5ος όροφος
54623 Θεσσαλονίκη

 2310523414
 2310523414
 zisopouloulaw@gmail.com

© 2016 zisopouloulaw.gr / All Rights Reserved.

created by entyponart